INSTALACJE MIEDZIANE

Przez lata popularnością wśród materiałów do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, a także ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji cieszyła się stal ocynkowana lub czarna. Z czasem została wyparta przez instalacje z tworzyw sztucznych i miedzi. Miedź uznawana jest za ekologiczną, podlega w całości recyklingowi, jest więc materiałem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Ma właściwości antybakteryjne. W instalacjach wody pitnej wykonanej z miedzi stwierdza się zahamowane osadzanie się i rozwój bakterii oraz zmniejszone powstawanie biofilmu czyli warstwy mikroorganizmów mogących być szkodliwymi dla zdrowia.

Miedź charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie wysokiej i niskiej temperatury; jest niepalna, odporna na działanie chloru, korozji i starzenie się (trwałość instalacji szacuje się na 50 lat). Ze względu na cienkie ścianki zarówno rur jak i kształtek instalacja miedziana utrzymuje wysokie przewodnictwo cieplne a niska rozszczelność cieplna przy zastosowaniu niewielkich średnic pozwala na łatwe i bezpieczne schowanie instalacji w ścianie. Rury i kształtki łączy się lutując na miękko lub zaciskając co wpływa korzystnie na estetykę i szybkość wykonania instalacji.

Jedną z podstawowych i poważniejszych wad miedzi jest podatność na korozję elektrochemiczną, która powstaje najczęściej gdy łączymy miedziane elementy instalacji z elementami wykonanymi ze stali węglowej bądź aluminium (wolne jony aluminium wchodzą w reakcję chemiczną prowadząc do korozji). W instalacjach z miedzi z grzejnikami aluminiowymi trzeba zastosować odpowiedni inhibitor korozji (związek, który po wprowadzeniu do wody powoduje znaczne spowolnienie korozji).

Miedź jest metalem charakteryzującym się bardzo dobrym przewodzeniem ciepła, co prowadzi do obniżania się temperatury ciepłej wody. Należy stosować różnego rodzaju izolacje termiczne. Jest uważana za materiał stosunkowo drogi, podobnie jak instalacja jest kosztowna w wykonawstwie ze względu na potrzebny sprzęt i umiejętności.

Popularne średnice znajdujące zastosowanie w domowych instalacjach CO i CWU to 15, 18, 22, 28 i 35 mm.