SYSTEMY WAVIN

Wavin to wiodący w Europie dostawca instalacji z tworzyw sztucznych. Producent oferuje skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie wody deszczowej i ścieków, energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Produkty znajdują zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, w obiektach wielopowierzchniowych, w budownictwie drogowym, w obiektach użyteczności publicznej.

Produkty Wavin w naszej ofercie:

  • SYSTEMY INSTALACJI GRZEWCZYCH Tigris Alupex (AL-PEX-AL)
  • SYSTEMY INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ (rury i kształtki o średnicy od 32 do 160 mm)
  • SYSTEMY RYNNOWE Kanion PVC
  • SYSTEMY DRENARSKIE drenaż PVC, drenaż PP Wavin X-Stream, geokompozyty drenażowe
  • SYSTEMY ODWODNIEŃ podciśnieniowe odwadnianie dachów, odwodnienia liniowe
  • STUDZIENKI KANALIZACYJNE wpusty deszczowe, Tegra
  • SYSTEMY SANITARNE Hep2O, BORplus, Ekoplastik
  • OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower
  • SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC/PP HT, HD-PE, kanalizacja niskoszumowa