GRZEJNIK STELRAD COMPACT

Grzejnik zasilany z boku, o klasycznej ponadczasowej linii, oraz zaokrąglonych krawędziach przyjaznych dla dzieci

Kategoria:

Opis

  • Grzejniki Compact wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej o jakości wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią one kompletny element grzewczy.
  • Karbowanie blachy paneli występuje co 33,3 mm.
  • Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.
  • Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu poprzez kataforetyczne elektrozanurzenie wg DIN 55900 część 1 oraz wypaleniu.
  • Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym wg DIN 55900 część 2 i ponownym wypaleniu.
  • Kolor biały Stelrad 9016.
  • Standardowo grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań listwowych typu Monclac, które umożliwiają odwracanie grzejnika i wygodny jego montaż (grzejniki typu 11 ze względu na swoją konstrukcję nie mogą być odwracane i są mocowane na zawieszeniu typu POL), korek i odpowietrznik.
  • Opakowane są w termokurczliwą folię z kartonową osłoną krawędzi.

Gwarancja jakości wg DIN ISO 9001.

Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442.

Konstrukcja odpowiada wymogom bezpieczeństwa BAGUV.

Produkt: Stelrad Compact

Typ: 11/21/22/33

Przyłącza: 4x 1/2“

Nadciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 °C.

Wysokość: 300 – 900 mm

Długość: 400 – 3000 mm

Głębokość: 61/77/100/158 mm

N° DIN CERTCO N° RAL
Typ 11 6R0326 GZ-Reg. Nr. 0557
Typ 21 6R0328 GZ-Reg. Nr. 0558
Typ 22 6R0329 GZ-Reg. Nr. 0559
Typ 33 6R0330 GZ-Reg. Nr. 0560

 Przeznaczenie i warunki eksploatacji

Grzejniki STELRAD przeznaczone są do stosowania w wodnych pompowych instalacjach centralnego ogrzewania zarówno jedno- jak i dwururowych.

Dopuszczalne jest stosowanie grzejników STELRAD w instalacjach grawitacyjnych z ograniczeniem wynikającym z oporów hydraulicznych grzejników.

Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, użyteczności publicznej oraz innych o normalnej wilgotności. Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami STELRAD mogą być wykonane z rur miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub stalowych czarnych.

Montaż grzejników w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi być wykonany zgodnie z normą PN-91/B-02414. Dopuszcza się stosowanie grzejników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi być wykonane zgodnie z normą PN-91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normą PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, nie powinny przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny być one jak najmniejsze.

Niedopuszczalne jest opróżnianie instalacji napełnionej wodą z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. W razie potrzeby opróżnienia instalacji, wodę należy usunąć tylko z tej część, z której jest to konieczne. Po zakończeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji, opróżnioną część instalacji należy natychmiast napełnić wodą.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki STELRAD mogą być kotłownie lub wymiennikowe węzły cieplne. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji: 1 MPa (10 bar) a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego: 110C.